Vetenskap & Praxis: Allt viktigare att kunna läsa kritiskt.