Jonas Ranstam som er statistiker og driftssjef ved det nasjonale kompetansesenteret for kvalitetsregistre (NKO) ved Skånes Universitetsjukehus, viser i sin presentasjon en teoretisk tilnærming til kvalitetsforbedringsprosessen og viser behovet for respekt for tilfeldig variasjon i offentliggjøring av resultater fra kvalitetsregistre.