Lumsi.se: Jag är naturligtvis mycket glad, både för min egen del och för att ämnet medicinsk statistik uppmärksammas. Det säger Jonas Ranstam, bilden, som från och med idag, 1 juni 2012, är adjungerad professor i medicinsk statistik vid Lunds universitet och tillika universitetets förste professor i ämnet.