Ortopediskt Magasin: Jag har som statistiker alltid funnit det givande att granska ortopediska vetenskapliga manuskript, oavsett om manuskripten varit bra eller dåliga. Att påvisa metodologiska brister är utvecklande för en statistikkonsult. Utan att ha gjort någon kvantitativ utvärdering vill jag här ändå presentera en 10-i-topp-lista på de vanligaste misstag jag stött på under 16 år som statistikkonsult för Acta Orthopaedica.